Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Onze school

De St. Josephschool is vanaf 1 januari een onderdeel van Allente, een samenwerking tussen de Blauwe loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk. 

Ons motto is: ´Een stoere school voor ondernemend leren.

De Sint Josephschool is een school die kinderen leert vanuit eigen regie keuzes te maken, in contact met anderen en de omgeving. Op onze school betrekken we de omgeving bij ons onderwijs en gaat leren hand in hand met persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over waar we voor staan en wat de basis is van onze houding. Deze basis vatten we samen in onze zes kernwaarden.

 Samen  Talent  Ondernemend  Eerlijk  Respect  Ruimte

Onze kerndoelen:
Naast ons streven naar goed onderwijs hebben we met het team een aantal specifieke doelen geformuleerd waar we ons de komende jaren op richten en verder in ontwikkelen.

Welke doelen streven we na?
- Wij streven naar leren met plezier.
- Wij bieden een uitdagende leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten kunnen groeien tot zelfstandige en samenwerkende leerders.
- Wij creëren een omgangscultuur waarin respectvol handelen en gelijkwaardigheid zichtbaar wordt.
- Wij spelen in op kwaliteiten en interesses van alle kinderen, hierdoor versterken we hun intrinsieke motivatie.
- Wij ondersteunen het nemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Aandacht voor ontwikkeling:
De komende vier jaar richten we ons op de volgende inhoudelijke thema’s:
- Opbrengstgericht handelen
- Sociaal emotionele ontwikkeling
- Een kansrijke leeromgeving
 – Educatief partnerschap met ouders

Meer informatie vindt u op deze site en in onze schoolgids.

school6