Laatste nieuws

30 september 
Start Kinderboekenweek

5 oktober 
Dag van de leerkracht/ wij vieren onze verjaardag

9 oktober 
Studiedag

12 oktober t/m 16 oktober 
Herfstvakantie

19 oktober 
Studiedag

11 november 
Sint Maarten

26 +27 november
Schooldichter op school

4 december  
Sinterklaas

17 december
Kerstviering

18 december  
leerlingen 12:00 uit.

21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie

20 januari 
Start nationale voorleesdagen

25 januari
Start week van de poëzie

18 en 19 februari 
Studiedagen

22 t/m 26 februari
voorjaarsvakantie

8 t/m 19 maart  
Oudergesprekken

19 maart  
St Josephdag

1 april 
Paasviering

2 april 
Goede vrijdag

5 april
tweede Paasdag

23 april 
Koningsspelen

26 april t/m 7 mei  
meivakantie

13 mei  
Hemelvaartsdag

14 mei  
leerlingen vrij

24 mei  
tweede Pinksterdag

21 + 22 juni 
studiedagen

9 juli  
leerlingen 12.00 uur uit