Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Stichting Atrium

Stichting Atrium is een kleinschalige organisatie voor katholiek basisonderwijs met vijf scholen in de regio Langedijk/Heerhugowaard-De Noord, die elk een eigen gezicht heeft. Kleinschaligheid, betrokkenheid en korte lijnen zijn een groot goed binnen de organisatie. Atrium gaat voor ‘meer- dan-gewoon-goed’ onderwijs met als doel: gelukkige leerlingen die goed zijn voorbereid op hun toekomst. We stimuleren kinderen te worden wie ze kunnen zijn. We willen kinderen leren zichzelf te zien als mensen binnen een groter sociaal verband en hen leren daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze kunnen zij alleen dragen, als wij ze verantwoordelijkheid toevertrouwen. Het is onze taak om kinderen te leren uitdagingen aan te gaan en niet snel op te geven. Hun eigen talent en geluk te zoeken en te delen om uit te groeien tot actieve en betrokken medemensen. Mensen die moeite doen voor een ander, het verschil willen maken. We leven deze waarden zelf voor binnen de Atriumscholen en praten met de kinderen en elkaar over dingen die ertoe doen.

We leggen de kwaliteitslat in ons onderwijs hoog, we staan voor vakmanschap en professionaliteit in teamsamenwerking. Schoonheid en talent ontwikkelen, zowel van kinderen als bij onszelf, betekent ook hard trainen en soms (samen) moeilijke momenten doormaken. We zien daarbij de kinderen met hun eigen specifieke talent, in hun kracht en gaan dus uit van een kind in zijn totaliteit. Daarbij realiseren we ons dat we onze leerlingen begeleiden op hun weg naar een toekomst die wij nu nog niet kennen.
De stichting is georganiseerd volgens een zogenaamd ‘Raad van Toezichtmodel’. Het eenhoofdig College van Bestuur a.i. wordt gevormd door dhr. Hans Vermeulen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: mevr. Marjan Visser (voorzitter), mevr. Vera Labots-Hornstra, dhr. Jean Paul Orij, dhr. Hans Doorenspleet en dhr. Aad Groot.
Atrium heeft een bestuurskantoor waar naast de bestuurder ook een managementassistente, personeelsfunctionaris en kwaliteitsmedewerker werkzaam zijn.

Bezoekadres: Voorburggracht 262, 1723 HN Noord-Scharwoude, 0226 – 343606
Postadres: Postbus 63, 1723 ZH Noord-Scharwoude
www.atrium-scholen.nl