Allente

De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk hebben hun krachten gebundeld. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij samen één nieuwe organisatie voor opvang en onderwijs met de nét zo nieuwe naam: Allente. Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang kan er nog beter worden ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC).

Onder Allente vallen dertien scholen met zeventien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Deze visie geeft richting aan ons onderwijs en geeft duidelijkheid aan ouders en hun kinderen: ze weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten.

Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, Tweetalig en Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Allente biedt voor iedereen een veilige en uitdagende (leer)omgeving. Wij staan voor ontwikkeling vanuit eigen kracht en diversiteit. Leerlingen, ouders en anderen worden daarbij actief betrokken.

Samenvattend is de Allente slogan:
‘Waar talenten groeien’

Contact;

Allente
Th. van Doesburgweg 4
1703 DL Heerhugowaard
072-5349982
info@allente-onderwijs.nl

     https://allente-onderwijs.nl/