Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Stichting Atrium

Stichting Atrium is een kleinschalige organisatie met zes scholen die elk een eigen gezicht hebben.
Die kleinschaligheid, betrokkenheid en korte lijnen zijn een groot goed binnen de organisatie.

Atrium gaat voor goed onderwijs dat als opbrengst gelukkige leerlingen heeft.
We stimuleren kinderen te worden wie ze zijn. We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk uit kinderen gehaald wordt.
We willen de lat hoog leggen, gaan voor vakmanschap en kwaliteit.
Schoonheid en talent ontwikkelen betekent ook hard trainen en moeilijke momenten doormaken.
We willen dat kinderen daarbij gezien worden in hun talent, hun kracht en dat uitgegaan wordt van een kind in zijn totaliteit. Daarbij realiseren we ons dat we onze kinderen opleiden voor de toekomst die wij nog niet kennen.

De stichting is georganiseerd volgens een zgn. raad van toezichtmodel.
Het eenhoofdig College van Bestuur wordt gevormd door mevr. Drs. G.A.C. (Gea) Koops-de Hoog.
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden: Dhr. J.A.N. Breed (voorzitter), Dhr. R.W.P. Oudeman, Dhr. M. Pompert, Mevr. M. Beumer, Mevr. H. Degenhart en  Mevr. V. Labots-Hornstra.

Atrium heeft een bestuurskantoor waar naast de bestuurder ook een management assistente, een personeelsfunctionaris en een onderwijskundig beleidsmedewerker werkzaam zijn.

Bezoekadres: Voorburggracht 262, 1723 HN Noord-Scharwoude, 0226 – 343606
Postadres: Postbus 63, 1723 ZH Noord-Scharwoude
www.atrium-scholen.nl