Groep 8

Welkom op de informatiepagina van groep 8. 

 Leerkrachten;

Juf Mariska (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Denise (woensdag, donderdag, vrijdag)

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool, dit is natuurlijk heel bijzonder. De kinderen worden klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. Voordat wij op kamp gaan en met de musical aan de slag gaan, werken de kinderen nu hard om een juist leerniveau te behalen wat bij hen past.


In de klas wordt veel aandacht besteed aan het leren plannen. Iedereen doet dat op een eigen manier en wij gaan op zoek naar een manier die het beste bij de kinderen past.
Ook werken de kinderen met Mijnrapportfolio. Hierin schrijven zij hun talenten, maar ook hun leerdoelen. Vier keer per jaar gaat de leerkracht in gesprek met de kinderen om te kijken waar het kind de komende periode aan gaat werken. De kinderen schrijven na het gesprek in eigen woorden op hoe zij dit gaan aanpakken. Zelfreflectie is hierbij essentieel.


In groep 8 worden de volgende vakken gegeven:
Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, KiVa(sociaal-emotioneel), Hemel en Aarde (godsdienst), geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, schrijven, Engels, handvaardigheid en expressie (drama en muziek). Deze vakken worden gegeven m.b.v. methodes. De kinderen krijgen twee keer in de week gym van een vakleerkracht.(dinsdag en donderdag)
Zoals in andere groepen maken de kinderen dit jaar ook werkstukken en spreekbeurten.


Verder werken de kinderen in groep 8 met Chromebooks. Zij oefenen hierop de leerstof digitaal, zoeken informatie op die zij nodig denken te hebben, maken werkstukken, presentaties etc. Een aantal toetsen maken zij ook digitaal.
Mocht u nog vragen hebben, kom langs. De deur staat altijd open na schooltijd (14:00 uur).