Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Groep 7

      Welkom op de informatiepagina van groep 7. 

Leerkrachten; Juf Tessa (maandag en dinsdag)

                        Juf Liset (woensdag t/m vrijdag)

Wij gaan er dit schooljaar weer een leuk jaar van maken met zijn allen. Om ervoor te zorgen dat er een goede sfeer is in de groep, starten wij het schooljaar met de ‘gouden weken’. Dit houdt in dat wij 4 weken zullen werken aan de sociale omgangsvormen en samenwerkingsopdrachten met elkaar zullen uitvoeren.

Ook starten wij dit schooljaar met KiVa, een sociaal-emotionele methode die goed aansluit bij de gouden weken en dus goed kunnen doorpakken.

Groep 7 is een leuk, maar ook belangrijk jaar. Dit jaar maken de kinderen een verkeer theorie- en praktijkexamen. Ook staat de Entreetoets voor de deur. De Entreetoets laat naast de werkhouding en werkresultaten zien, hoe de voortgang van het kind is en proberen wij een beeld te scheppen welk voortgezet onderwijs er bij uw kind past. Dit is géén advies, die komt pas in groep 8.

Ook gaan wij dit jaar wij werken met Mijnrapportfolio. In Mijnrapportfolio schrijven de kinderen wat hun talenten zijn, maar ook wat zij nog graag willen leren. De leerkracht gaat met de kinderen in gesprek om samen te kijken aan welke dingen zij gaan werken en hoe zij dit willen gaan aanpakken en welke hulp zij van de leerkracht nodig hebben.

Er staan Chromebooks in de klas. Ieder kind werkt met een ‘eigen’ Chromebook. Hierop oefenen zij software van taal, spelling en rekenen. Ook leren zij informatie opzoeken, presentaties maken, opdrachten, etc. De toetsen van taal worden digitaal afgenomen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor vragen bent u altijd welkom en staat mijn deur voor u open.