Call us 

Sint Josephschool
Rozenhoutstraat 3, 1704 CD Heerhugowaard
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Groep 6/7

                   Welkom op de informatiepagina van groep 6/7.
                   Leerkracht; Juf Liset


Wij gaan er een leuk schooljaar van maken en om te zorgen dat er een goede sfeer in de groep is, starten wij het schooljaar met de ‘gouden weken’. Dit houdt in dat wij 4 weken werken aan de sociale omgangsvormen en samenwerkingsopdrachten met elkaar zullen uitvoeren.
In groep 6/7 verwachten wij dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken en zullen wij die zelfstandigheid ook blijven stimuleren. Omdat de leerlingen in een combinatiegroep zitten en hier al enige jaren ervaring mee hebben.
Zo werken wij met methodes aan de vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en Engels.
De instructies worden gegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel.
Ook zullen de leerlingen dit jaar weer een spreekbeurt gaan presenteren voor de groep en maken zij een werkstuk. In de loop van het schooljaar zullen zij ook huiswerk mee gaan krijgen.
Er worden ook een aantal toetsen digitaal afgenomen worden op de Chromebooks.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen bent u welkom en staat onze deur  altijd voor u open!