Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Groep 4

             Welkom op de informatiepagina van groep 4.

 

Leerkracht; juf Brenda (maandag t/m vrijdag)

 

In groep 4 wordt zelfstandigheid verwacht. De leerlingen moeten omgaan met uitgestelde aandacht en moeten zelfstandig kunnen werken. Er wordt gebruik gemaakt van het GIP- blokje, stoplicht en een time- timer. Wij geven de lessen volgende het ADI model. Samenwerken staat hierbij centraal.

Wij geven in groep 4 de volgende vakken:
Rekenen, taal, spelling, schrijven, begrijpend lezen, technisch lezen, KiVa (sociaal- emotioneel), Hemel en Aarde (godsdienst) en verkeer. Deze lessen worden allemaal gegeven middels een methode. De leerlingen krijgen ook natuur, gym, muziek, handvaardigheid en tekenen. Gym wordt gegeven door een vakleerkracht van Sportservice Heerhugowaard.

De leerlingen leren verder werken met een chromebook. Hierop oefenen zij de leerstof digitaal. Ook enkele toetsen zullen digitaal gemaakt worden door de leerlingen.

Vorig schooljaar is er gestart met de Gouden Weken. De weken waarin het vormen van een groep centraal staat. Elke dag worden er energizers (korte spelletjes) gedaan en wordt er regelmatig gewerkt in coöperatieve werkvormen (leren van en met elkaar).

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, dan kunt u natuurlijk bij ons binnen lopen na schooltijd (14.00 uur).