Call us  Sint Josephschool

Rozenhoutstraat 3
1704 CD Heerhugowaard De Noord
072-5715314 stjosephschool@atriumscholen.nl

Groep 1/2

            Een kijkje in groep 1 / 2

Leerkrachten; juf Bibi (zwangerschapsverlof)

                       juf Jose (maandag t/m vrijdag)

Ondersteuning; juf Marjan (maandag/dinsdag)

                        juf Wendie (woensdag t/m vrijdag)

Hieronder vertellen wij u hoe een schooldag er voor uw kleuter uitziet: 

We beginnen in de kring, kijken of we er allemaal zijn, wijzen de helpers aan en bespreken het planbord. Ook besteden we aandacht aan de verhalen en belevenissen van de kinderen. Na dit vaste ritueel doen wij afwisselend aan taalontwikkeling (b.v. voorlezen, vertellen, drama, rijmen, begrippen, catechese), rekenontwikkeling (b.v. tellen, de cijfers, rekenbegrippen), muzikale vorming (nieuwe liedjes, instrumenten, enz.) en sociaal-emotionele vorming.

Na de kring vervolgen wij het programma met het “speelwerktijd”. De kinderen zeggen dan dat ze gaan “werken”, b.v. met ontwikkelingsmateriaal ( puzzels, klei, tekenen, enz.)
in de hoeken ( bouwhoek, huis, lego, watertafel, enz.) achter de computer en sommige kinderen doen een opdracht in ‘de kleine kring’ samen met de juf.

Het werken aan een opdracht is altijd voor een speciale groep en met een speciaal doel. Bijvoorbeeld ter bevordering van de fijne motoriek, fonemisch bewustzijn of de rekenontwikkeling.

In de kring worden vaak de mogelijkheden besproken van speelwerktijd. We zorgen ervoor dat de werkomgeving zo is ingericht, dat de kinderen snel zelfstandig aan het werk kunnen. Het oefenen in zelfstandigheid vindt de gehele dag plaats. De kinderen moeten veel zelf pakken en opruimen. Ze mogen ook zelf met plannen komen, die ze met de groepsleerkracht of andere kinderen kunnen bespreken. Tijdens de werkles maken we gebruik van het werklicht (stoplicht). Als het op oranje staat, geeft de leerkracht instructie aan één of meerdere kinderen en mogen de andere kinderen de leerkracht niet storen.

Dan volgt de ochtendpauze waarbij de kleuters samen met alle andere groepen buiten spelen. Hierna is het tijd om iets te eten en/of drinken. Dit doen wij in de kring, tevens is dit even een rustmoment in de ochtend en een verhaal voorlezen hoort daarbij.

Daarna hebben we weer een werk moment, de kinderen krijgen een nieuwe opdracht of gaan hun werk afmaken. Aan het opruimen besteden we ook veel tijd en aandacht. We sluiten de ochtend af in de kring.

We spelen met de kleuters ook regelmatig en soms op wisselende tijden buiten, dit is afhankelijk van het weer en het verloop van de ochtend.

De kleuters krijgen op dinsdag en donderdag gym van een vakleerkracht, meester Dennis. Op de andere dagen kunnen we ook gebruik maken van de speelzaal in de school. Voor de gymles kleden de kinderen zich zoveel mogelijk zelf aan en uit.

We werken in thema’s. Wij zijn dan vier weken intensief met een onderwerp bezig. Om de kinderen erbij te betrekken mogen ze dingen meenemen voor de lettertafel. Per thema leren we 1 of 2 letters aan. Alle bovengenoemde activiteiten rond kring, spel- en werktijd zijn dan door dit thema verbonden. Wij maken bij deze thema’s  gebruik van de methode Kleuterplein.

Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

We maken gebruik van dagritme kaarten, zodat het voor de kinderen meteen zichtbaar is hoe de ochtend of middag verlopen gaat.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bij ons langs komen.