Groep 1/2

 Een kijkje in groep 1 / 2
Leerkrachten; 

Juf Jose (maandag t/m woensdag) en juf Wendie (donderdag en vrijdag)

Een dag in groep 1/2
Voor kleuters is leren spelen en spelen is leren. Door het spelen stimuleren we onder andere de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, het probleemoplossend denken en leert het kind de wereld om zich heen beter te begrijpen.

Er wordt volop gespeeld in de klas, spelletjes aangeboden of spelenderwijs een opdracht gedaan. Het spelen en werken wordt in een thema aangeboden wat aansluit bij de interesse en de leefwereld van de kinderen.

Hieronder een beschrijving van het verloop van een dag in de kleutergroep.
Wij starten de dag in de kring of we starten met de ‘inloop’. Bij de inloop ligt er voor elk kind een opdracht klaar. Zij moeten hun naamkaartje zoeken en kunnen meteen starten met hun taak.
In de kring kijken we of iedereen er is en luisteren we naar de verhalen van de kinderen. Dan bespreken we de kalender, nemen we de dag door en bepalen wie er die dag assistent mag zijn. Na dit vaste ritueel doen wij afwisselend aan taalontwikkeling, rekenontwikkeling, muzikale vorming of sociaal-emotionele vorming door een spel, opdracht, lied, versje of verhaal.

Hierna is het speelwerktijd: een deel van de groep krijgt een opdracht en de rest mag kiezen voor een activiteit. Dit kan zijn in één van de hoeken (huishoek, bouwhoek, lees-schrijfhoek, lego enz.) of met ontwikkelingsmateriaal (puzzel, klei, tekenen enz.). Een belangrijk onderdeel van de werk-les is het opruimen en daarom besteden wij hier ook heel veel tijd aan.

Na de werk-les is het tijd om iets de eten en te drinken en daarna spelen wij samen met de kinderen van groep 2/3 buiten.
Na het buitenspel is er weer een werkmoment, de kinderen krijgen een nieuwe opdracht of gaan hun werk afmaken.
Om ongeveer 12 uur is het tijd voor de lunch. Na de lunch is er weer een buiten-speel-moment.

De kinderen krijgen op dinsdag en donderdag gym van juf Shalina in de gymzaal. Op de andere dagen kunnen we ook gebruik maken van de speelzaal in de school. Voor de gymles kleden de kinderen zich zoveel mogelijk zelf aan- en uit.

Wij vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, want hierdoor geef je ze een gevoel van eigenwaarde en vertrouwen.
Iedere dag sluiten we af in de kring. We bespreken de dag, doen nog een kort spelletje en laten de kinderen alle spullen verzamelen die mee naar huis moeten.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.