De Ouderraad

De Ouderraad van school houdt zich bezig met het organiseren van allerhande activiteiten voor de school. Kortom, een stel actieve ouders die het leuk vinden zich voor activiteiten voor de kinderen in te zetten!

Wij organiseren bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, de kerstmaaltijd, de schoolreisjes, de nieuwe schoolkalender voor komend schooljaar, hapjes en drankjes tijdens het afscheid van groep 8, ijsjes bij de sportdag, een financiële bijdrage aan het schoolkamp van groep 8, de schoolfotograaf, coördinatie schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8, een goede doelen activiteit, etc. Er zijn jaarlijks altijd een tal van activiteiten waar wij als Ouderraad met school in meedenken en helpen organiseren.

De leden van het bestuur van de Ouderraad (OR) bestaat uit ouders, aangevuld met 2 leerkrachten van school. De leden van de ouderraad zijn voor het schooljaar 2019-2020 de volgende:                            

  • ·         Voorzitter Cindy Blankendaal                                         
  • ·         Secretaris Lenny Sinnige
  • ·         Penningmeester Mariska Jonker
  • ·         Bestuurslid Nathalie van Schagen          
  • ·         Bestuurslid Lianne van Eijk 
  • ·         Bestuurslid Linda de Vries 
  • ·         Bestuurslid  Shelly van Poorten
  • ·         Bestuurslid  Karin Zuurbier
  • ·         Leerkracht Liset (leerkracht groep 7)
  • ·         Leerkracht Shalina (gymleerkracht en leerkracht gr 5/6)

De Ouderraad heeft een wisselende bezetting, wat inhoud dat er jaarlijks één of meer leden aftreden. Deze plaatsen worden weer aangevuld door ouders die interesse hebben in deze functie.

Bent u iemand die dit leuk vindt, dan kunt u dit aangeven tijdens de jaarvergadering, contact opnemen met een van ons of u aanmelden als hulpouder. Goede hulp is altijd welkom! Wij hopen op een prettige samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn. Indien u vragen heeft, dan horen wij het graag van u. 

De notulen van de jaarvergadering van september 2018, vindt u hier;

Notulen jaarvergadering 2018 – 2019

De notulen van de jaarvergadering van 12 september 2017, vindt u hier!

Jaarvergadering 2017 – 2018